Menu

Formularz rekrutacyjny

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Eurometal S.A. przy ul. Ignacego Mościckiego 8 w Stalowej Woli zarejestrowana w KRS nr 0000147414 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie NIP: 865-22-30-687, REGON: 831202750.

Informujemy że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i mają państwo prawo do kontaktu bezpośrednio z IOD pod adresem e-mail iod@eko-swiat.pl lub pocztą tradycyjną.

 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przetwarzane tylko w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów

Administrator Danych informuje że przysługuje państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Wycofać zgodę można kontaktując się z Administratorem Danych z wykorzystaniem adresu e-mail iod@eko-swiat.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby

Administrator Danych informuje również o przysługującym państwu prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przepisz kod z obrazka
Captcha

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl 

 

PRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola
ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
fax   +48 15 64 25 161
info@eurometalsa.pl 

 

WALCOWNIA
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

 

 

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl


ODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH

42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl

 

ODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

Copyright (c) 2015 EKO-ŚWIAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe TRUSTNET