Menu

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności prowadzonej przez EUROMETAL SA GRUPA EKO-ŚWIAT.

Dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu wytycznych normy ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, oraz daleko idącej innowacyjności rozwiązań osiągnięto wysoki poziom zabezpieczenia zakładów, spełniając w pełni restrykcyjne normy europejskie. Równocześnie z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zakłady EUROMETAL SA GRUPA EKO-ŚWIAT spełniały wspólnotowe wymagania prawne dotyczące zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwane dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Przedstawiciele naszej firmy regularnie uczestniczą w pracach Technicznej Grupy Roboczej ds. odlewnictwa stopów żelaza i metali nieżelaznych powołanej przez Ministerstwo Środowiska, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładów, organizacji branżowych i jednostek naukowo-badawczych. Celem działania TGR jest wypracowanie polskich wytycznych branżowych wskazujących najlepsze dostępne techniki.

Jako pierwsi w Polsce w branży odlewnictwa stopów aluminium, już w maju 2004r. uzyskaliśmy Pozwolenie Zintegrowane.

17 listopada 2004r. zostaliśmy uhonorowani nagrodą  „Panteon Polskiej Ekologii” w konkursie pod patronatem Ministra Środowiska i Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA.EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl 

 

PRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola
ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
fax   +48 15 64 25 161
info@eurometalsa.pl 

 

WALCOWNIA
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

 

 

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl


ODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH

42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl

 

ODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

Copyright (c) 2015 EKO-ŚWIAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe TRUSTNET