Menu

Laboratorium Odlewni PPH Eko-Świat w Kłomnicach sprawuje nadzór nad zachowaniem jakości produkowanych wyrobów i surowca używanego w procesach produkcyjnych.

Zakres przeprowadzanych kontroli obejmuje min:

- kontrolę składu chemicznego produkowanych stopów i dostarczanych surowców pierwotnych i złomowych. Kontrola realizowana jest z wykorzystaniem stacjonarnych spektrometrów emisyjnych BAIRD, sprawdzających szerokie widmo pierwiastków, zgodnie z wymaganiami Klientów. Stosujemy wzorce standaryzacyjne firm ALCAN, SUISSE Technology.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontrolę mikroskopową odlewanych stopów, z wykorzystaniem mikroskopu OLYMPUS  CK40M z możliwościami pomiaru ilościowego ziaren i wydzielin miedzyfazowych, wraz z urządzeniami do przygotowania zgładów firmy LECO

 

 

- urządzenie do pomiaru stopnia zagazowania metalu, w zestaw którego wchodzi urządzenie do podciśnieniowego pobierania prób typu 3VT LC DT firmy MK Industrievertretungen GmbH oraz wagi laboratoryjnej o dokładności 10mg i działce elementarnej 1 mg

 

 

- kontrole makrostruktury odlanego stopu, w tym oceny jakości zgładów i przełomów

- kontrole własności wytrzymałościowych odlanych stopów z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej i twardościomierza

- kontrole promieniowania wykonywane za  pomocą mierników promieniowania jonizacyjnego z zakresem pomiaru 0,1÷9999µSV/h

- kontrole dostarczanych surowców złomowych w zakresie: wilgotności, obecności wolnego Fe, upału w procesie topienia, z wykorzystaniem pieca do suszenia i stapiania złomu aluminium

 

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl 

 

PRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola
ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
fax   +48 15 64 25 161
info@eurometalsa.pl 

 

WALCOWNIA
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

 

 

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl


ODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH

42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl

 

ODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

Copyright (c) 2015 EKO-ŚWIAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe TRUSTNET