Menu

Dla odlewanych taśm aluminiowych określamy:

- skład chemiczny

- geometrie kształtu

- wielkość ziarna

- mikrostrukturę

- makrostrukturę

Dla walcowanej blachy aluminiowej określamy:

- własności wytrzymałościowe wyrobu

- twardość

-tłoczność

- anizotropie

- stan obróbki cieplnej


LABORATORIUM ROZWOJOWO-BADAWCZE w Bogumiłowie

 

EKO-ŚWIAT

 • Spektrometr - szybkie i dokładnie analizowanie składu chemicznego metali i ich stopów
 • Metalograficzny mikroskop optyczny – określanie mikrostruktury oraz wielkości ziarna
 • Mikroprzecinarka/ Praska do inkludowania/ Szlifierko-polerka/ Elektropolerka - urządzenia do przygotowania zgładów metalograficznych zarówno aluminium jak i innych metali
 • Profilograf stykowy- do pomiaru chropowatości zarówno narzędzi jak i produkowanego materiału


EUROMETAL S.A.

 • Maszyna wytrzymałościowa – próba rozciągania, ściskania oraz zginania
 • Twardościomierz  - możliwość wykonania pomiaru twardości metoda Brinella, Rockwella oraz Vickersa
 • Profilograf stykowy - do pomiaru chropowatości zarówno narzędzi jak i produkowanego materiału
 • Erichsen – urządzenie do określania tłoczności oraz anizotropii blach
 • Spektrometr FTIR - do analiz widm spektralnych cieczy
 • Ø  Łaźnia wiskozymetryczna - do pomiaru lepkości cieczy
 • Ø  Miernik wieloparametrowy – do pomiaru przewodności, pH, oraz zasolenia wody


EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl 

 

PRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola
ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
fax   +48 15 64 25 161
info@eurometalsa.pl 

 

WALCOWNIA
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

 

 

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl


ODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH

42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl

 

ODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

Copyright (c) 2015 EKO-ŚWIAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe TRUSTNET