Menu
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na przyrządy i aparature badawczą: piec laboratoryjny, celem utworzenia działu B+R w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na przyrządy i aparature badawczą, celem utworzenia działu B+R w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe Eurometal S.A. w sprawie zamówienia na przyrządy i aparaturę badawczą, celem utworzenia działu B+R w Walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego w sprawie dostawy, montażu i uruchomienia układu zasilania zabezpieczającego dla linii technologicznej do odlewania taśmy aluminiowej w Odlewni PPH Eko-Świat, w Portalu Dostawców umieściliśmy dodatkowe informacje. Prosimy o uwzględnienie tych danych w ofercie.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę, montaz i uruchomienie układu zasilania zabezpieczającego dla linii technologicznej do odlewania taśmy aluminiowej w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych w sprawie dostawy przyrządów i aparatury badawczej dla laboratorium Eurometal S.A., w Portalu Dostawców umieściliśmy dodatkowe informacje. Prosimy o uwzględnienie tych danych w ofercie.
Szanowni Państwo, w związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych w sprawie dostawy przyrządów i aparatury badawczej dla laboratorium PPH Eko-Świat, w Portalu Dostawców umieściliśmy dodatkowe informacje. Prosimy o uwzględnienie tych danych w ofercie.
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych w sprawie dostawy przyrządów i aparatury badawczej dla laboratorium PPH Eko-Świat, w Portalu Dostawców umieściliśmy dodatkowe informacje. Prosimy o uwzględnienie tych danych w ofercie.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na przyrządy i aparature badawczą, celem utworzenia działu B+R w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe Eurometal S.A. w sprawie zamówienia na przyrządy i aparaturę badawczą, celem utworzenia działu B+R w Walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych w sprawie dostawy i montażu instalacji wody chłodniczej, w Portalu Dostawców umieściliśmy dodatkowe informacje. Prosimy o uwzględnienie tych danych w ofercie.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na wykonanie fundamentów technologicznych pod linię technologiczną do cięcia taśmy w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę i montaż instalacji wody chłodniczej dla linii technologicznej do odlewania taśmy aluminiowej w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe Eurometal S.A. w sprawie zamówienia na dostawę i montaż instalacji wody chłodniczej dla linii technologicznej do walcowania taśmy aluminiowej w Walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę i montaż oprzyrządowania filtrowania spalin w linii technologicznej topienia i przygotowania metalu w Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na wykonanie posadzki w hali Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
W nawiązaniu do ogłoszenia z dn.11.03.2014 dotyczącego montażu linii technologicznych informujemy o wznowieniu postepowania we wspomnianym zakresie.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH "EKO-ŚWIAT" Jarosław Śliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę betonu w ramach robót budowlanych związanych z wzniesieniem budynku hali Odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe EUROMETAL S.A. w sprawie zamówienia na montaż linii technologicznych w walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe EUROMETAL S.A. w sprawie zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznej dla walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Sliwakowski w sprawie zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznej dla odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Sliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę transformatorów 2000 kVA dla odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe EUROMETAL S.A. w sprawie zamówienia na dostawę transformatorów 2000 kVA dla walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Sliwakowski w sprawie zamówienia na wykonanie fundamentów technologicznych pod linie technologiczna do obróbki walców w hali odlewni stopw aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Sliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę rozdzielnicy zdawczo-odbiorczej 30 kV, w ramach robt budowlanych celem wzniesienia budynku hali odlewni stopw aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe EUROMETAL S.A. w sprawie zamówienia na dostawę i montaż suwnic w hali walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH EKO-ŚWIAT Jarosław Sliwakowski w sprawie zamówienia na dostawę i montaż suwnic w hali odlewni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe EUROMETAL S.A. w sprawie zamówienia na wykonanie fundamentów technologicznych pod linię technologiczną do prostowania i rozciągania taśmy aluminiowej oraz pod linię technologiczną do walcowania taśmy aluminiowej w hali walcowni w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczona została aktualizacja zapytania ofertowego PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie posadzki w hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Zmianie uległy zapisy punktów: 5, 6, 10, 12 oraz 15.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie posadzki w hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na linię technologiczną do cięcia wzdłużnego taśmy aluminiowej dla odlewni stopów aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Keszczów.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczona została korekta zapytania ofertowego PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie fundamentów technologicznych pod urządzenia w hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie fundamentów technologicznych pod urządzenia w hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Keszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zestawienie zawierające dodatkowe dane techniczne/aktualizację dotyczącą walców.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na linę technologiczną do obróbki walców. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż obudowy hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe Eurometal SA w sprawie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż obudowy hali walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej ściany ogniotrwałej budynku hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów, w Portalu Dostawców zamieściliśmy odnośnik do nowej dokumentacji. Prosimy o składanie ofert według zapytania ofertowego z dnia 05.11.2012 oraz według nowej dokumentacji. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 23.11.2012, do godziny 16.00.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat w sprawie zamówienia na wykonanie ściany ogniotrwałej budynku hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostało zapytanie ofertowe PPH Eko-Świat na linię technologiczną do topienia i przygotowania metalu oraz na linię do ciągłego odlewania taśmy aluminiowej, wraz z dokumentacją linii i szkoleniami niezbędnymi do obsługi linii. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniu.
Informujemy, że w Portalu Dostawców zamieszczone zostały zapytania ofertowe Eurometal SA na następujące linie technologiczne dla walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów; - walcarka do walcowania na zimno aluminium i stopów aluminium - linia do prostowania i rozciągania taśmy aluminiowej - linia do wyżarzania rulonów taśmy aluminiowej. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w zapytaniach
Informujemy, że termin składania ofert na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów został przedłużony do 23.07.2012, do godz. 16.00.
Informujemy, że termin składania ofert na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów został przedłużony do 23.07.2012, do godz. 16.00.
Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem oferentów udziałem w konkursie ofert na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów, termin składania dokumentów zgłoszeniowych do konkursu został przedłużony do 25.06.2012, do godziny 16.00.
Od dnia 29.05.2012 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 29.05.2012 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 02.05.2012 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych hali walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 02.05.2012 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych hali odlewni stopów aluminium w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 30.09.2011 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytanie ofertowe na linię technologiczną do walcowania na zimno aluminium i stopów aluminium dla naszej walcowni taśm aluminiowych w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 27.09.2011 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć nowe zapytania ofertowe na wykonanie obudowy hal odlewni stopów aluminium PPH EKO-ŚWIAT i walcowni taśm aluminiowych EUROMETAL S.A. w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 18.07.2011 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć nowe zapytania ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowego konstrukcji stalowej hal odlewni stopów aluminium PPH EKO-ŚWIAT i walcowni taśm aluminiowych EUROMETAL S.A. w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 07.07.2011 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytania ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej hal odlewni stopów aluminium PPH EKO-ŚWIAT i walcowni taśm aluminiowych EUROMETAL S.A. w Bogumiłowie, gmina Kleszczów.
Od dnia 02.06.2011 w zakładce PORTAL DOSTAWCÓW możecie Państwo znaleźć zapytania ofertowe na wykonanie konstrukcji żelbetowych hal odlewni stopów aluminium PPH EKO-ŚWIAT i walcowni taśm aluminiowych EUROMETAL S.A. w Bogumiłowie, gmina Kleszczów. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zapytaniach. 

EUROMETAL S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl 

 

PRASOWNIA, OBRÓBKA MECHANICZNA, MAGAZYN
37-450 Stalowa Wola
ul. Mościckiego 8
tel.   +48 15 64 26 022
fax   +48 15 64 25 161
info@eurometalsa.pl 

 

WALCOWNIA
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

 

 

EKO-ŚWIAT S.A.  Grupa Eko-Świat

BIURO ZARZĄDU,  DZIAŁ HANDLOWY
42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl


ODLEWNIA STOPÓW PLASTYCZNYCH I ODLEWNICZYCH

42-270 Kłomnice
ul. Kolejowa 45/46
tel.   +48 34 32 81 333
fax.  +48 34 32 81 310
info@eko-swiat.pl

 

ODLEWNIA TAŚM ALUMINIOWYCH
97-410 Bogumiłów
ul. Ekologiczna 2a
tel.  +48 34 32 81 318
fax. +48 34 32 81 318
info@eko-swiat.pl

Copyright (c) 2015 EKO-ŚWIAT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe TRUSTNET